”Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig.”

Tyst meditation!!

Jag tar ett steg tillbaka. Jag är helt tyst. Jag släpper alla tankar och låter Gud tala till mig om Han vill.

”Detta lugna centrum där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under varje brådskande göromål som du sänds ut på.” T 18.VII.8:3