”Mitt Själv är universums härskare.”

Även om jag känner annorlunda. Även om egot vill få mig att känna mig ynklig och liten.

Men det är jag som bestämmer. ACIM ber mig att alltid ta ansvar för det som händer och inte känna skuld om jag valt fel.

Välj igen, välj rätt!!!!!

Mitt Själv – med stort S – är universums härskare.

Jag kan allt jag vill. I mitt Sinne som är förenat med alla andra Sinnen har vi ansvar för helheten.

Vi är starka. Vi är fulla av liv och glädje.