”Det som lider är inte del av mig.”

Separationen mellan mig och egot måste göras fullständig.

Jag är som Gud skapade mig. Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Hjälp mig att erbjuda frid till alla i denna värld. Åt alla som lever, har levat och kommer att leva.