”Att älska min Fader är att älska Hans Son.”

Guds Son är alla mina bröder och systrar och inte minst jag själv.

Låt mig inse att jag måste ta bort allra minsta lilla hat som finns i mig. Det är inom mig det finns och inte utanför.

Låt mig se det för vad det är. Låt mig välja kärlek i stället, kärlek till min Fader och till Hans Son.