”Din frid är med mig, Fader. Jag är trygg.”

Alltid!

Bara jag väljer Guds frid. Bara jag lyssnar till Guds Röst. Bara jag känner igen och tar emot Guds Kärlek.

Låt mig vara ett instrument för Din frid, Fader!

”Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.” T In.1:8

Jag minns den glömda sången, de kärleksfulla tonerna, det gyllene ljuset som lyser över allting i evighet.