”Jag är inte i fara någonstans i världen.”

Vi är säkra hos Gud. Precis så som det var när vi var små och låg i mammas famn.

Jag är inte den jag tror jag är. Så mycket arbete det är med att ta bort allt jag trott och tror. Samtidigt som det kan gå otroligt snabbt!

Bara jag vill! Bara jag ser med Kristi ögon!

Jag öppnar den heliga plats inom mig där Gud finns.

Jag öppnar mig för sant seende. Jag öppnar mig för den jag i sanning är och känner min Faders kärlek och beskydd.