”Idag skall jag inte döma någonting som sker.”

Jag vet inte vad någonting betyder!

Jag låter den Helige Ande döma åt mig. Jag ber Honom tala om för mig vad jag skall säga, göra eller tänka.

Jag kan inte döma. Det är bara mitt ego som tror att det kan döma. Egot kan inte överleva utan att döma.

Jag ber den Helige Ande om hjälp. Jag överlämnar mina dömandes och tyckanden till Honom och ber Honom hela mitt sinne.