”Den här dagen tillhör Gud. Den är en gåva till Honom.”

Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom leda mig. Jag vet inte vad något är till för.

Jag slappnar av i Hans händer och följer Hans Röst och vet att jag får veta vad jag skall göra. Gud i mig, jag i Gud.

Jag tillbringar mer tid med Jesus kristus i frid och glädje och finner att det är vad allting handlar om. Att i kärlek och frid och glädje vandra vägen hem till Gud.