”I detta heliga ögonblick är frälsningen här.”

Låt mig se genom Kristi ögon. Låt mig se Kristus i mina bröder och systrar så att jag kan se Honom i mig.

Jag skall se min broder utan synd. Jag skall se honom utan att döma honom.

Sant seende skall lära mig att se förbi kroppen och allt den för med sig.

Sant seende ser med kärlekens ögon och ger en ”glimt” av det heliga ögonblicket som egentligen är det enda sanna. Verkligheten som kan bli min bara jag ser att frälsning är målet och medlet att nå målet är sant seende.