”Rädsla är inte berättigad i någon form.”

Ingenting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar.

Ingenting i den här världen är sant.

Vi ser ofta oss själva som sårbara, en kropp som har ett ömtåligt ego, ett fysiskt liv som kan släckas på en sekund. Så tänker vi när vi är rädda.

Men det är inte vad vi är. Vi måste lära oss att inse det, acceptera att allt detta är bara illusioner. Ingenting i den här världen är sant.

Vi är Guds evige Son, helt trygga i Hans Kärlek.

Visst kan vi njuta av vad världen kan erbjuda och inse att dess skönhet är en spegelbild av det eviga. Ingenting annat.

Låt mig se att det jag värderar finns för alltid. Låt mig se skönheten och kärleken i allting. Rädsla är inte berättigad i någon form.

”Varje hjärtslag skänker mig frid; varje andetag fyller mig med styrka. Jag är Guds budbärare, vägledd av Hans Röst, stödd av Honom i kärlek, och hålls för evigt i stillhet och frid i Hans kärleksfulla Famn.” Lektion 267.1:5-6