”All frälsning vilar på mitt beslut.”

På mitt beslut vilar också min broders frälsning.

Gud litar på mig. Jag är värdig Hans tillit. Det vore mycket otacksamt att inte använda den tillit Han har till mig.

Jag fylls av Guds Kärlek till oss alla som är Hans Son. Jag älskar Gud, vår Fader och alla mina bröder.

Jag vill dela med mig av den kärlek jag får av Gud.

Gud i mig, jag i Gud.