”Nu vill jag vara som Gud skapade mig.”

Sann varseblivning är att komma håg Vem och Vad jag är – jag är fortfarande som Gud har skapat mig.

Undan för undan gör jag mitt ego ogjort. Jag lär mig att tänka på ett annat sätt. Jag är långsam och det tar tid.

Låt mig låta ljuset i mig skina. Låt mig vara fridfull och kärleksfull.

Jag är här för att se världen på Kristi sätt. Se världen genom Kristi ögon. Acceptera alla precis så som de är.