”Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över.”

Ingen bestämmer över mig!

Jag behöver träna mitt sinne i att tänka att jag ensam råder över mitt sinne.

Till min hjälp har Gud givit mig den Helige Ande. Han skall alltid se till att jag är på rätt väg genom att leda mig på kärlekens väg.

”Ingenting kan skada dig såvida du inte ger det makten att göra det.” T 20.IV.1:1

”När du väl accepterar Hans plan som den enda funktion du vill fylla, kommer det inte att finnas någonting annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver ansträng dig. Han kommer att gå före dig och jämna vägen för dig, och inte lämna några stenar som du kan snubbla över, och inte några hinder som blockerar din väg. Ingenting som du behöver kommer att förvägras dig. Det finns inte en enda skenbar svårighet som inte kommer att lösas upp innan du når fram till den. Du behöver inte fundera på någonting, och inte bry dig om någonting annat än det enda syfte som du vill uppfylla.” T 20.IV.8:4-8