”Gud i sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”

Makten som olika rädslor och oro har över mina känslor kommer att försvinna när jag inser att Gud vill bara mitt bästa.

Jag lär mig att leva här och nu och att vara tacksam över att det alltid kommer något kärleksfullt ut ur allting. Även om jag inte kan se det nu. Gud vill att jag skall ha det bra.

Jag ändrar mina tankar. Jag vaktar dem och släpper inte in några rädda, oroliga och irriterande tankar. Jag tänker kärleksfullt.

Jag är så tacksam över att jag alltid är hos Gud. Att Gud vill att jag skall vara lycklig.