”Fader, idag är jag Din Son igen.”

Precis som alla andra dagar, för alltid!

När jag vaknar från drömmen om tid och rum så upptäcker jag att jag är i Himlen igen.

I det heliga ögonblicket hos Gud i tystnad och stillhet får jag en försmak av Himlen.

Detta är verkligheten, fastän jag tror något annat. Men allt annat är en dröm, en dröm om rädsla och hat och irritation. Jag vet att det är en dröm och jag motar försiktigt iväg den.

Jag tackar Gud för att Han alltid finns hos mig. Han är min Fader och jag är Hans Son.