”Min Fader, var i mitt sinne hela dagen.”

Låt inte rädslan ta över!

Låt friden och kärleken ta över!

I Guds Närvaro är jag säker.

Jag känner frid i mitt hjärta och kärleken flödar i och igenom mig.

Gud i mig, jag i Gud.