”Fader, endast Dig vill jag minnas.”

Ske Din vilja, så som i Himlen så och på jorden.

Detta är min vilja, min primära och fundamentala vilja.

Att känna Guds Kärlek för oss alla. Att komma ihåg Gud och mig själv så som jag är.