”Kärleken Som skapade mig, är det jag är.”

Jag påminner mig om det jag i mitt sanna sinne redan vet.

Jag når mitt sanna sinne i det heliga ögonblicket. När jag i stillhet och tystnad går in i mig själv och finner Gud och känner Ettheten.

Kärlek är vad jag är. Låt mig inte glömma det.

”Kärleken lär man sig inte. Dess menig ligger i den själv. Och inlärningen upphör när du har förstått allt som den inte är. Detta är hindret; detta är vad som behöver göras ogjort.” T 18.IX.12:1-4