”Detta är det heliga ögonblicket i min befrielse.”

Jag vaktar mina tankar och samlar ihop dem jag inte vill ha, som jag tänker åtskild från Gud.

Jag tar detta ”bylte” och lägger det framför sanningens fötter och ser hur det löses upp och försvinner.

Jag tänker: ”Kristus står framför dig varje gång du ser på din broder. Han är inte borta därför att dina ögon är slutna.” T 25V.2:9-1+