”Gud är min Fader, och Hans Son älskar Honom.”

Låt mitt hjärta sjunga med kärlek för Gud, min Fader. Och låt mig känna kärleken flöda tillbaka till mig.

Allting är som i Kärlekens Cirkel. Att ge och att få är samma sak.

Låt mig vara kärlekens budbärare i denna världen stärkt av Rösten som talar för Gud och Jesus Kristus.

Alla är vi ett i Gud, välkommen in i ljusets och kärlekens cirkel,