”Gud är min Fader, och Han älskar Sin Son.”

Låt mig inte glömma vem jag är!

Led mig, tala om för mig vem jag är och vad jag skall se och göra!

Jag är så trött på vad världen har att erbjuda, eller rättare vad jag trott att världen har att erbjuda.

Jag går in till den å´plats i mig där Gud är och lyssnar till en underbar melodi som sjunger ”Gud är min Fader, och Han älskar Sin Son.”