”Ge mitt sinne frid. Låt mina tankar vara stilla.”

Jag väntar, jag lyssnar och följer Guds Röst.

”Frälsningen är ingenting annat än en påminnelse om att den här världen inte är ditt hem. Dess lagar påtingas dig inte, dess värderingar är inte dina. Och ingenting som du tror att du ser i den finns verkligen överhuvudtaget.” T 25.VI.6:1-3