”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Jag vaktar mina tankar.

Så snart en irriterande eller missnöjd eller dömande tanke dyker upp så överlämnar jag den till den Helige Ande och ber om hjälp med att åter finna Guds frid.