”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag ägnar dagen åt anden. Mediterar kring dagens ord. Försöker få dem att tränga in.

Jag är med Gud. Jag söker stillheten och tystnaden i mitt inre som stärker mig.

Den stärker mig i mötet med min broder, så att jag ser honom så som Gud skapade honom, ett med mig.

Så som jag varseblir honom varseblir jag mig själv.

Allt är en spegel av mitt inre.