”Endast mitt fördömande skadar mig.”

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Jag varseblir min broder och mig själv som andliga varelser.

Jag ber den Helige Ande att inte låta mitt dömande göra mig blind för sanningen.

”Försök att identifiera dig med den del av ditt sinne där stillhet och frid råder för evigt.”
Lektion 49.2:5