”Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster.”

Allt jag gör gör jag mot mig själv. Tänk om jag applicerade denna idé i mitt liv alltid!

Manualen säger att Guds lärare är generös på grund av Självinstresse.

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3

Jag går in i den trädgård som kärleken har ställt i ordning åt mig och mina bröder.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är som Gud har skapat mig.