”Jag lägga framtiden i Guds Händer.”

Jag rullar ihop tidsmattan och ser verkligen att det som hänt är inte här. Det är bara mina tankar om det förflutna som håller mig kvar och ältar det som varit.

Framtiden är inte här. Framtiden har ingen effekt på nuet. Det är bara mina tankar om vad som kan komma att hända som stör mig.

Jag ändrar mina tankar. Jag släpper det som varit och det som skall komma. Jag placerar framtiden i Guds Händer. Jag lever här och nu.

”Helandet ersätter lidandet. Den som ser på det ena kan inte varsebli det andra, för de kan inte båda finnas där. Och det som du ser kommer världen att vara vittne till, och vittna om. Således är ditt helande allt som världen behöver för att kunna helas.”
T 27.V.6:6-8, 7:1