”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Jag är nöjd med att inte veta vad jag ska göra härnäst. Jag frågar den Helige Ande och följer Hans Röst.

Jag väljer att följa Hans Röst och ser att allt som händer mig är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Min kropp är bara ett kommunikationsmedel för att nå mina bröder.