”Jag vill ha Guds frid.”

När jag var liten sade gäster som kom på besök – ”Guds frid i stugan”.

Det är vad jag vill ha – Guds frid i alla mina relationer.

Genom att förstå, öva, acceptera och tillämpa dagens lektion förstår jag att den innehåller hela ACIM.

”Återvänd med mig till Himlen, och gå tillsammans med din broder ut ur den här världen och genom en annan, till den skönhet och glädje som den andra har inom sig.”
T 18.I.12:4