”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

Jag åkallar min förening med min Källa. Min förening med Gud.

Jag är en förlängning av Gud. Låt mig komma ihåg det.

Jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

I min stillhet och tystnad vill jag uppleva Guds Närhet. Jag vill känna Hans gränslösa Kärlek. Sjunka in i Hans gränslösa frid och glädje.