”Jag har tillit till mina bröder sm är ett med mig.”

Det finns ingen som inte är min broder! Låt mig komma ihåg det!

Vi är alla del av ett enda Själv.

Tillsammans är vi hela.

Vi är förenade i all evighet med Gud och med varandra.

Alla är vi lika mycket värda.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.