”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Det är ingen idé att söka den ute i världen, där finns den inte.

Guds frid finner jag genom att varsebli saker och ting på ett annat sätt. Genom förlåtelse och accepterande.

Jag ber den Helige Ande hjälpa mig att tillämpa denna lektion. Hjälpa mig att se att Guds frid börjar i världen med en ny varseblivning. I ett klassrum där jag lär mig förlåta och acceptera och som leder mig till Himlen.

Det är bara Guds frid jag vill ha och jag finner den i det heliga ögonblicket då jag känner hur Han kärleksfullt och tryggt omfamnar mig.