”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag är inte ett sinne instängd i en kropp.

Jag är ett sinne inom den Helige Ande. Ett sinne som vilar i Gud.

Min kropp är en tjänare åt den Helige Ande så att Han kan använda den till att bära bud om frihet till alla som vill höra.

Vi är alla Guds Son, oskyldiga och odödliga och fria.

”Utan ängslan är sinnet helt välmenande, och eftersom det utsträcker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6