”Endast mitt fördömande skadar mig.”

Jag tränar förlåtelse idag!

Jag tänker på alla dem som jag projicerat irritation och ilska på.

Jag konstaterar att det är endast mitt fördömande som skadar mig och att det är min egen förlåtelse som befriar mig.

Vi är alla lika mycket värda. Jag måste sluta att döma.

I sanning är det omöjligt att fördöma. Det är bara i illusionen, i tiden, i världen som vi måste ta itu med detta och det enda sättet att möta illusionen på är att förlåta.

Förlåtelse är bron till sanningen, till Himmelen, till uppvaknandet.