”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Jag behöver inte vänta på någon annans beröm eller tack.

Jag behöver inte vara andra till lags.

Det räcker med att jag i mitt hjärta känner tacksamhet för det jag ger och får.

Speciellt när jag ger och får förlåtelsens liljor.

Det är inte min uppgift arv utvärdera resultatet av mina gåvor. Det är min uppgift att ge dem.