”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Jag försöker tillämpa förlåtelse på varje smärtsam eller irriterande situation.

Förlåt, och du kommer att se detta annorlunda.

Förlåt och gå vidare.

Jag överlämnar min smärta och irritation till den Helige Ande och ber om vägledning i hur jag skall tackla situationen. Jag följer Hans Röst ty svaret finns i Den.