”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Att förlåta mig själv och mina bröder är min enda funktion här på jorden.

Den verkliga världen uppnås genom att jag förlåter den gamla.

Genom att helt och håller ändra mitt tankesystem. Rulla ihop tidsmattan och leva här och nu.

”Du har ingen aning om vilken oerhörd befrielse och djup frid som kommer av att möta dig själv och dina bröder helt utan att döma.” T 3.VI.3:1