”Jag är Guds egen helige Son.”

Jag skall inte förneka att jag är Guds Son. Jag är som Gud skapade mig. Helig, syndfri, skuldfri, evig kärlek och odödlig. En andlig varelse!

Jag frestas att se på världen som kaotisk, separerande och ond. Jag glömmer att om jag förnekar min Identitet som Guds egen helige Son så blir jag ett offer för en ond värld som bara är en projektion av min egen känsla.

Men jag accepterar inte detta. Jag går in i mig själv till mitt heliga altare och känner Guds Närhet. Jag är säker, evig och osårbar.

Härifrån återvänder jag till världen och delar med mig av Guds budskap.

”Jag är Guds egen helige Son. Jag kan inte lida, och inte känna smärta; jag kan inte lida förlust, inte heller misslyckas med att göra allt som frälsningen ber mig om.”