”Jag välsignar världen eftersom jag välsignar mig själv.”

Jag lär mig att upptäcka renheten i mig själv och därmed i alla andra.

Inom oss har vi ett heligt altare där Gud alltid finns. På detta altare ligger förlåtelsens liljor som vi tacksamt tar emot och ger till varandra.

Att ge är att få och att få är att ge. Ju mer vi ger, ju mer får vi.

Jag accepterar, tar tacksamt emot frälsning för mig själv så att jag kan ge den till dig.

För att veta att jag har den måste jag ge den vidare. Jag skyddar det jag har genom att ge det vidare.