”Guds Namn är mitt arv.”

Jag lever genom symboler.

Jag använder dem i min vardag här på jorden.

Jag ber: låt mig inte vilseledas av dem!

De är bara kommunikationsmedel precis så som kropparna är.

Varje dag behöver jag stunder då jag lämnar världen och de symboler jag gjort och går in i ljuset, in i evigheten, in i ettheten.

Stärkt går jag tillbaka till världen och lever som vanligt men med en kunskap om att vi alla är förenade i Gud.