”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Jag lägger mina försvar åt sidan och går hem till Gud.

Jag kommer ihåg min oskuld och min renhet. I detta heliga ögonblick kommer jag ihåg vilka vi är.

Jag drar mig tillbaka från världens stress och jäkt och jakt och låter endast kärleken omfamna mig.

Vi sjunger alla den glömda sången – var stilla ett ögonblick och nåd hem till Gud i frid.

Var stilla ett ögonblick och gå tillsammans med mig hem till Gud.