”Det finns bara ett liv och det delar jag med Gud.”

”Din nåd har givits mig. Jag gör anspråk på den nu.”

”De som söker ljuset håller endast för ögonen. Ljuset är i dem nu. Upplysning är endast ett igenkännande, inte någon förändring alls.” Lektion 188.1:2-4

Jag är inte en kropp. Den är endast till för kommunikation. Min uppgift är att se på allt som stör mig och förstå att det är egot som vill separera mig från mina bröder.

Jag tar ett steg tillbaka och sitter tyst bredvid den Helige Ande och låter Honom kommunicera genom mig. Jag behöver inte göra något av mig själv. Jag låter Honom leda mig, visa vägen och jag följer.