”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

Ögonblicken jag tillbringar med Gud är tillfällen då jag kliver ur tiden, in i evigheten, in i tidlösheten. Detta ögonblick är det heliga ögonblicket som alltid är närvarande och som når evigheten och Guds Sinne.

Jag söker dessa tysta, fridfulla ögonblick och finner dem när jag bara låter dem komma.

”Gud är endast Kärlek, därför är jag det också.”