”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”

”Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.”

”Allt du varseblir är ett vittnesbörd för det tankesystem du vill skall vara sant. Varje broder har makten att befria dig, om du väljer att vara fri.” T 11.V.18:3-4

Valet är mitt!

Låt mig vara fri, full av kärlek, klar och ren.

Låt mitt liv vara ett uttryck av sanningen.