”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

”Jag är som Gud skapade mig.”

Allting är på samma gång mycket enkelt och mycket svårt.

Jag behöver hjälp, alla behöver hjälp.

Genom att öppna mitt sinne för den Helige Ande så blir kanalen till Gud öppen och ledig för mig och alla runt omkring mig.

Den Helige Ande ser mina behov och Han berättar för mig att jag egentligen inte har några bov. Jag har allting.

ACIM lär mig att utveckla min relation till Jesus och till den Helige Ande.

Helande kommer inifrån, från Jesus Kristus i mig, från den Helige Ande i mig.

Och allting måste delas med andra då vi är en del av det hela. Vi är inte ensamma, vi är Ett.