”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen.”

”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”

Jag behöver inte anstränga mig på min resa hem till Gud. Inte bekymra mig över någonting. Bara låta Honom leda mig och lyssna till Hans Röst och följa den.

ACIM är min hjälpreda som öppnar upp den upplysta vägen och lär mig steg för steg hur jag åter skall finna mitt eviga, heliga Själv.

Jag tackar Gud för allting!

”Glöm inte att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.VI.4:1