”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”I min försvarslöshet ligger min trygghet.”

”Jag är bland Guds tjänare.”

Jag försöker föreställa mig hur det är att leva i förening med Gud och vara i mitt Själv hela tiden.

Jag lägger ner mina försvar och är den jag i sanning är.

Mitt syfte är att ta emot Guds Kärlek och sträcka ut den till mina bröder.