”Allt är ett eko av Guds Röst.”

”Makten att besluta är min egen.”

”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Om Gud är bara Kärlek och jag som är Hans Son är det också, då är ju allting ett eko av Hans Röst.

Allting är en aspekt av Gud, av Kärlek.

Jag har makten att besluta att acceptera detta faktum.

Jag kan leva som ett uttryck för Guds Kärlek!