”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

Nåd är en aspekt av Guds Kärlek som förenar oss och gör oss till Ett.

Jag har fullt upp med att lära mig av med all förnekelse om vem jag är så att jag förstår vem jag i Sanning är.

Jag lär mig förlåta mig själv och mina bröder så att jag i mitt hjärta kan ta emot Guds Kärlek och ge den vidare.