”Det finns ett enda liv, och det delar jag med Gud.”

Det finns så mycket att glädjas åt!

Jag är så lycklig. Jag är fri. Fri att älska och frälsa världen.

Jag lämnar plats åt Gud och den Helige Ande i mitt hjärta och jag inser att jag ingenting vet av mig själv och mitt ego.